Hurtig levering og gratis fragt for køb ved kr. 250

Design2cover handelsbetingelser

ALMINDELIGE HANDELSBETINGELSER FOR
KØB AF TILPASSEDE ELLER TILVIRKEDE VARER PÅ
DESIGN2COVER.DK’s HJEMMESIDE

B2C – TILPASSEDE VARER FORBRUGERKØB

1. Almindelige handelsbetingelser formål og rækkevidde

Dette er Design2covers handelsbetingelser – Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle køb af varer, der skal tilpasses eller tilvirkes af Design2Cover.dk (herefter benævnt ”Sælger”) for forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”), hvor købet foretages på Sælgers hjemmeside www.design2cover.dk. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

2. Ydelsernes omfang

Sælgers ydelse i henhold til nærværende handelsbetingelser består i levering af varer, der er tilpasset eller tilvirket af Sælger eller Sælgers underleverandører efter Kundens konkrete ønsker og/eller anvisninger, typisk efter købers mål, størrelse og angivelse af materialevalg. Den nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt af bestilte varer er beskrevet i den mellem parterne indgåede aftale.
Sælger kan, af flere tekniske årsager, ikke garantere en farvegengivelse, lig den Kundes har set på Kundes hardware i forbindelse med købet. Vælger Kunden et sort cover, vil Sælger lysne billederne, i det omfang det er muligt og/ eller nødvendigt, da billederne her bliver mørkere end Sælgers andre varianter.

2.1 Materiale
Sælger forbeholder sig retten til at annullere en ordre, hvis indholdet er stødende, racistisk eller på anden måde krænkende.

3. Sælgers vejledning

Sælger kan i visse tilfælde vejlede Kunden omkring varers udformning, anvendelighed mv. Se mere her
Sælgers eventuelle vejledning sker altid efter bedste overbevisning, men uanset om Sælgers vejledning sker efter aftale med Kunden eller ej, er endelig udformning mv. af varerne altid Kundens eget ansvar.

Sælger laver ingen endelig redigering af billedematerialer og kan af tekniske årsager ikke garantere farvegengivelse er 100% som Kunden oplever farverne på eget hardware.

4. Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

4.1 Ordreprocedure
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede bestilling herunder, hvad som bestilles, mål, materialer, og antal, samt den samlede pris for de bestilte varer og forsendelsesomkostninger mv. Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette eventuelle fejl.

Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mailadresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Ordren vil blive opbevaret af Sælger, men vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.

Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået, når Sælger har bekræftet ordren. Sælger vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen og/eller materialerne er udsolgt eller ikke kan fremstilles, gøres gældende.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

4.2 Faktura
Fremsendelse af faktura til privat handlende, er ikke muligt, da betalingen sker online via QuickPay A/S. Kvittering modtages umiddelbart efter godkendt betaling.

 

5. Priser og betaling

5.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare eller enhed af varen (pr. meter eller lignende). Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

5.2 Leveringsomkostninger
Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.

5.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling. Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens kontooversigt.

Betalinger på Sælgers hjemmeside håndteres af QuickPay. QuickPays betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering, og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Sælger.

Betaling kan ske med flg. betalingskort

5.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

5.5 Gavekort
Kundens rabatkode er unik og kan kun bruges én gang. Den kan ikke kombineres med rabatter, hvor kunden opnår mere end 100% i rabat. Koden gælder kun til nævnte produkter og er gyldig ét år fra overstående dato. Gavekortet kan ikke byttes. Ej, heller kan det byttes til kontanter. Der er fri fragt på alle covers og ved køb over kr. 500,-. Du skal indtaste gyldige Dankort oplysninger til sidst i forløbet. Har du ikke købt andre produkter end det gavkortet lyder på, bør beløbet være kr. 0,-, plus evt fragt. Har du der imod købt for mere en gavekortets værdi, trækker vi det resterende beløb, ved afsendelse af dit produkt.

 

6. Levering

6.1 Leveringssted og måde
Levering sker  uden omdeling, hvor pakken kan afhentes på nærmeste posthus. Til gengæld er fragten gratis!

6.2 Leveringstid
Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 2-4 dage. Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mailadresse.

Vi leverer kun til adresse i Danmark, medmindre andet er aftalt.

7. Fortrydelsesret

7.1 Fortrydelsesret ved tilvirkede produkter (design-selv cover, t-shirts og plakater)
Ved accept af disse handelsbetingelser og ordreafgivelse bortfalder fortrydelsesretten, idet alle produkter er tilvirkede (bestillingskøb), og kunden forinden har set sine varer.

Se evt. forbrug.dk vedr. bestillingskøb

7.2 Fortrydelsesret ved almindelige produkter
Fortryder Kunden sit køb, giver Sælger fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Sælger på den i punkt 8.3 nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også manualer m.v. skal returneres. Kunden må gerne besigtige og afprøve varen.

Returnering kan ske ved, at Kunden:

1) selv returnerer varen på Sælgers returneringsadresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen,
2) indleverer varen til forsendelse til Sælger hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket)

Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Kunden bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.

7.3 Returnering
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Sælger.

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Sælger har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen.

8. Fejl og mangler – reklamation

8.1 Generelt
I det omfang, der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

Kunden opfodres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

Reklamationer baseret på holdning om design/ smag eller reklamationer som skyldes for lav opløsning af billedfilerne anderkendes ikke som fejl og reklametion er derfor unødig.

8.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

Sælger er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der foreligger fejl eller mangler i varer, som Kunden helt eller delvist til Sælgers tilvirkning/tilpasning har leveret, specificeret eller krævet indkøbt hos en bestemt underleverandør, eller fejl og mangler, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte, uanset om Sælger har ydet vejledning i sådan anledning, medmindre fejlen eller manglen vedrører åbenlyse forhold ved varers udformning mv., som medfører, at Kunden ikke kan anvende varen til konkret udtrykkeligt oplyste formål.

8.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Sælgers regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. Inden du sender noget retur til os, skal du tage et billede af fejlen og sende os en mail med din reklametion og billedet. Ofte kan fejl rettes digitalt og vi kan afsende et produkt, uden at have vare retur.

Returnering eller kontakt vedrørende reklamation skal ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

Design2Cover.dk v/ Grafisk Produktion Odense
CVR-nr. 13968373
Peder Skrams Vej 4
5220 Odense SØ
Danmark

ATT: Reklamation vedr. Cover
eller
E-mail: kundeservice@gpo.dk
Telefon nummer: 66 14 08 52

8.4 Mangelsbeføjelser ved fejl og mangler
Såfremt varen indenfor den i punkt 8.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem nedenstående 4 valgmuligheder i det omfang, den pågældende mangelsbeføjelse er praktisk mulig:

1. afhjælpning af manglen,
2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
3. et passende afslag i købesummen eller
4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

8.5 Ansvar
Sælger påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden udover, hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

9. Personoplysninger

9.1 Behandling af personoplysninger
Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig for at opfylde aftalen fx videregivelse til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens PC.

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke, der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider Sælgers hjemmeside forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce-kampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. betalingskortnr., som er nødvendige for at effektuere ordren og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve “kontrakten” (købeaftalen) lagres ikke hos Sælger på en måde, så Kunden senere kan logge sig ind og se/ændre status.

Desuden registreres Kundens IP-adressen, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

9.2 Nyhedsbrev
Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Sælger således, at Kunden løbende modtager nyheder og anden information fra Sælger. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Kunden selv på hjemmesiden.

9.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 15 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen i øvrigt.

9.4 Markedsføring
Oplysninger om Kunden – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

9.5 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

EU persondataloven – 2018
Denne lov overskrider de manglede områder indenfor den danske persondatalov. Kunden altid har ret til at kræve sletning, redigering eller kopi af deres data. Kunden har ret til alle former for information vi har omkring dem, og Design2Cover sidder altid klar til at hjælpe deres kunder med udlevering af de informationer som de gemmer.
Design2Cover gemmer aldrig kreditkort informationer, vi køre det igennem trejdepartsleverandøren Quickpay, som ikke giver os lov til at se jeres kredit information, kun 4 cifre af jeres kortnummer, det kan vi for at kunne beskytte kunden, imod folk med illegale formål.

Vores hjemmeside er SSL krypteret, hvilket vil sige enhver information som kunden skriver ind, er beskyttet imod angreb udefra/Hacking forsøg.

10. Andet

10.1 Kontakt til Sælger
Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på
telefonnummer 66 14 08 52. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse kundeservice@gpo.dk

10.2 Forbehold for trykfejl m.v.
Sælger tager forbehold for tryk- og billedefejl, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

10.3 Ugyldighed
Hvis nogen del af disse handelsbetingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

 

 

11. Ophavsret

Design2cover.dk v/ Grafisk Produktion Odense ApS, printer det materiale som kunden leverer via shoppen. Sælger har ingen indflydelse på det endelige resultat hvad angår eventuelle rettigheder. Det er kundens ansvar at sikrer sig rettighederne til de billeder, kunden vælger at bruge.

Ved valg af foruddefinerede designs, også kaldet “færdige covers”, ejer sælger rettighederne til disse. Disse må ikke reproduceres i nogen som helst form.

Alle grafiske elementer på hjemmesiden ejes af sælger, samt eventuelle royalty-free-trejdeparts-leverandører.

 

 

 

12. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Dissehandelsbetingelser gælder ikke for salg til erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

 

13. Oplysninger om Sælger

Design2Cover.dk v/ Grafisk Produktion Odense
CVR-nr. 13968373
Peder Skrams Vej 4
5220 Odense SØ
Danmark

E-mail: kundeservice@gpo.dk
Telefon nummer: 66 14 08 52

14. Sted og dato

Odense, den 3/2-2014